Inget åtal mot H. Folmer & Co efter dödsolycka

Det blir inget åtal mot rederiet H. Folmer & Co i ett ärende där en 23-årig matros dog ombord på Danica Red, medan fartyget låg på Bahrain Roads i augusti 2005. Detta uppger Köpenhamnspolisen.Efter att en granskningskommitté från danska sjöfartsinspektionen undersökt ärendet överlämnades materialet till polis. Men polisen har kommit fram till att varken H. Folmer & Co eller delägaren Invest III har gjort några överträdelser mot arbetsmiljölagen, eller att befälhavaren på Danica Red negligerat säkerheten.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.