Åtal mot Stolt-Nielsen i USA

En amerikansk åtalsjury har beslutat att åtala Stolt-Nielsen SA och ett antal tidigare ledningspersoner för brott mot antitrust-lagstiftningen. Stolt-Nielsen anklagas för att ha brutit mot regelverket i sektion 1 av Sherman Antitrust Act, från augusti 1998 till sent november 2002. Åtalade är också Samuel A. Cooperman och Richard B. Wingfield. Stolt-Nielsens jurister försöker nu få åtalet ogiltigförklarat och menar att justitiedepartementet bryter mot immunitetsavtalet med Stolt-Nielsen. Departementet anklagar dock Stolt-Nelsen för att ha fortsatt bryta mot regelverket efter det att man sagt att man slutat med det i februari 2002, och att avtalet därmed inte gäller. Åklagaren hävdar att Stolt-Nielsen, Odfjell och Jo Tankers kommit överens om att inte kokurrera om fraktkontrakt.