Geiranger kan få färre kryssningsanlöp

Avgaser från kryssningsfartyg som besöker Geirangerfjorden väcker lokal oro och norska myndigheter undersöker nu olika sätt att minska utsläppens effekter. Ett sätt är att minska antalet fartyg som kommer in i fjorden som är ett mycket populärt stopp för kryssningsfartygen. Ett annat vore att ändra sättet fartygen ankrar. Vissa av de modernare fartygen förorenar väldigt lite medan vissa av de äldre har mindre rena avgaser. Tre eller fyra kryssningsfartyg kan ankra samtidigt i Geirangerfjorden. Hittills ska 140 kryssningsfartyg anlöpa Geiranger nästa år.