41 kryssningsanlöp i Göteborg

Totalt besökte 41 kryssningsfartyg Göteborg under årets säsong, en ökning från fjolårets 34 anlöp. Under året har fartygen fört med sig totalt 51.730 passagerare, jämfört med 36.000 i fjol. Till nästa säsong är hittills 44 kryssningsfartyg bokade.I år lade 25 av fartygen till vid kryssningsterminalen i Frihamnen, övriga kunde inte passera Älvsborgsbron och fick därför lägga sig vid containerterminalen i Skandiahamnen.Ett kryssningsfartyg, Balmoral, besöker Göteborg under december med 1.350 passagerare.