Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Hamn/Logistik | Specialfartyg

Frej redo för Finland

Den svenska isbrytaren Frej hyrs ut till Finland även denna vinter. 

Avtalet mellan Sjöfartsverket och Finska Trafikverket, FTA, innebär också att Frej ska användas i det gemensamma samarbetet i Bottniska Viken, enligt ett pressmeddelande från Sjöfartsverket.

Samarbete

Samarbetet mellan FTA och Sjöfartsverket sträcker sig fem år tillbaka och sker enligt det formaliserade statsavtalet gällande en gemensam organisering och samarbete i fråga om service till vintersjöfarten.

Genom att Finland säkrar antalet resurser genom att hyra Frej säkerställs också tillräcklig gemensam kapacitet avseende stora isbrytare i Bottniska viken. Beredskapen fördelas också rättvist mellan länderna.

Möjlighet att komplettera

– För Sveriges del innebär uppgörelsen att vi i nuvarande situation har en tillräcklig gemensam kapacitet av stora isbrytare, säger Thomas Årnell, isbrytardirektör på Sjöfartsverket i pressmeddelandet och fortsätter:

– Skulle vintern utvecklas till att bli sträng och vi därför behöver fler resurser, har vi möjlighet att komplettera vår flotta med att avropa något mindre resurser enligt gällande avtal.

20 miljoner

Uthyrningen av Frej ger, enligt Sjöfartsverket, intäkter till den statliga myndigheten på cirka 20 miljoner kronor. Frej, som Sjöfartstidningen uppmärksammade i förra veckan angående ett rättsärende, står till Finlands förfogande från och med torsdagen den 26 januari.