Fler containrar och mindre andra laster i St. Petersburg

Big Port of St. Petersburg hanterade 54 miljoner ton gods i fjol, vilket är 3,4 miljoner ton mindre än året innan. Samtidigt hanterade containerterminalerna 1,45 miljoner TEU, vilket innebär en ökning med 22,2 procent jämfört med 2005. Det andra stora godsslaget – oljeprodukter – minskade med 2,6 miljoner ton till 13 miljoner ton jämfört med 2005.Primorsk hamn hanterade 65,96 miljoner ton råolja i fjol, vilket är 8,6 miljoner ton eller 15 procent mer än året innan.