Fler containrar genom Göteborg

396.000 TEU hanterades i Göteborgs Hamn under första halvåret, en ökning med åtta procent jämfört med första halvåret i fjol och ökningen höll i sig också under juli. Ro-ro-trafiken ökade med två procent och den totala godsomsättningen med en procent till 18.330.000 ton.