Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik

Finland får ny sjöfartsstrategi

En arbetsgrupp inom kommunikationsministeriet i Finland har dragit upp de strategiska riktlinjerna för Finlands sjöfart fram till år 2022. Nyckelord i dokumentet är konkurrenskraft och livskraft.

Finlands sjöfartsstrategi 2014–2022 överlämnades på onsdagen till trafikminister Merja Kyllönen. Arbetsgruppen betonar att Finlands framgång i framtiden är beroende av fungerande och ändamålsenliga sjöförbindelser. Om dessa fungerar skapas förutsättningar för att Finland, det finska näringslivet och finländarna mår bra och att landet är konkurrenskraftigt på den globala marknaden.

Vidare fastslår man entydigt att Finland är ett sjöfartsland: ”Fungerande förbindelser över havet är ett livsvillkor för det finska näringslivets och därigenom hela samhällets konkurrenskraft. Finland och dess nationella framgång och välfärd är ytterst beroende av sjöfarten.”

Tillväxtsektor

Sjöfartsklustret utmålas som en tillväxtsektor. Ambitionen är är att Finland ska vara en föregångare inom vintersjöfart, miljöteknik och alternativa bränslen och ett land som exporterar spetskompetens inom dessa branscher. Dessutom bör förutsättningarna tryggas för att Finland i framtiden har kompetent personal för sjöfarten och sjöfartsklustret och att sjöfartsnäringen är en välkänd och lockande bransch.

Finland ska erbjuda högklassiga sjötransporter och den finska sjöfarten ska bygga på hållbara logistiska koncept och därigenom bli den ledande serviceproducenten i Östersjöområdet, fastslår man.

Vill utveckla

I strategin uttalas en klar målsättning att utveckla sjöfarten. För detta, konstaterar man, behövs samarbete och förtroende samt vinnarattityd. Dessutom krävs framsynt intressebevakning, stark påverkan och internationellt partnerskap. Förvaltningen ska skapa möjligheter och bidra till en sporrande verksamhetsmiljö med plats för nya förfaranden och innovationer.

– Sjöfarten är oersättlig för den finska konkurrenskraften. Det är fint att vi nu har en övergripande vision av förestående utmaningar och att vi vet vad vi behöver göra för att klara oss i framtiden. Sjöfartsbranschen bjuder på många möjligheter till tillväxt; möjligheter som vi absolut måste utnyttja, konstaterar trafikminister Merja Kyllönen.

Saknar klarare linjedragningar

Olof Widén, vd för Rederierna i Finland (RiF), säger till Sjöfartstidningen att strategin är en fin och välgjord sammanställning.

– Det är en viktig fullmakt och en tydlig markering att här talar vi om en viktig näringsgren. Det är väldigt bra, man har lyft upp sjöfartens oerhörda betydelse synligt.

Trots detta skulle han gärna ha sett att dokumentet kraftigare hade tagit ställning till en rad viktiga frågor, inte minst konsekvenserna av olika miljörelaterade regler som kommer att öka kostnadstrycket för rederierna.

– Som ett strategidokument kunde det vara mera ställningstagande. Det kunde innehålla klarare linjedragningar, anser Widén.