Viking Cinderella.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Arbetsmarknad | Färjetrafik

Facken besvikna över utflaggning

Både Sjöbefälsföreningen och Seko sjöfolk är besvikna över Viking Lines beslut att sätta finsk istället för svensk flagg på Viking Cinderella. Och branschorganisationen Svensk Sjöfart påpekar att utflaggning av ett svenskt fartyg påverkar beredskapen.

I mars 2024 kommer Viking Line att flytta sitt fartyg Viking Cinderella från kryssningstrafiken mellan Stockholm och Mariehamn till linjen Stockholm–Mariehamn–Helsingfors. I samband med det ska fartyget flaggas om till finsk flagg, meddelade rederiet i slutet av oktober.

Omflaggningen är enligt rederiet en ren följd av den ändrade trafiken.

– Man kommer att behöva finskspråkig personal ombord. Cinderella har varit en helsvensk produkt med renodlade nöjeskryssningar anpassade för den svenska publiken. På den nya linjen blir det en helt annan sorts trafik med reguljärresor och kryssningar med minst lika mycket finska resenärer, säger Eleonora Hansi, informationsdirektör för Viking Line Skandinavien till Sjöfartstidningen.

Ingen ska sägas upp

Flaggskiftet ska enligt Viking Line inte leda till uppsägning av personal.

– Vi kommer inte att säga upp någon. Personalen kommer att erbjudas att arbeta vidare ombord på fartyget men under finska kollektivavtal istället. Ett annat alternativ är att de kan visa intresse för att arbeta på vårt nya fartyg som tidigare har hetat Birka, säger Eleonora Hansi.

Våren 2024 ska Viking Line ihop med Gotlandsbolaget starta gemensam kryssningstrafik från Stockholm med Birka Stockholm under svensk flagg.

Facken är besvikna

Från fackligt håll är man besviken över beskedet om utflaggning. Bent Bjørn-Nielsen, ordförande för Sekos sektion i Viking Line, säger till Sjöfartstidningen att det kom som en överraskning.

– Det är lite förvånande. När rederiet meddelade att Cinderella skulle flyttas till Helsingforslinjen sa de inget om flaggen, säger han.

Nu väntar möten och förhandlingar angående personalen ombord. För Sekos del handlar det om cirka 250 medlemmar.

– Rederiet har sagt att ingen ska bli utan jobb. Vi jobbar på och försöker göra detta så bra som möjligt. Jag hoppas på bra förhandlingar, säger Bent Bjørn-Nielsen.  

Tråkigt besked

Sjöbefälsföreningen kommenterar omflaggningen i sitt senaste nyhetsbrev.

– Det är ett jättetråkigt besked. Vi är oerhört besvikna på Viking Line. Vi hade hoppats och trott att de skulle bibehålla den svenska flaggen, säger Lennart Johnsson, vd för Sjöbefälsföreningen, i nyhetsbrevet.

Påverkar beredskapen

Anders Hermansson, vd för branschorganisationen Svensk Sjöfart, påpekar att utflaggning av ett svenskt fartyg påverkar landets beredskap. Mellan Sverige och Finland finns ett nära samarbete i försvarsfrågor, men i beredskapssammanhang har det en avgörande roll vilken flagg ett fartyg har.

Svensk Sjöfart har länge drivit frågan om likvärdiga konkurrensvillkor jämfört med övriga EU. Att den svenska nettomodellen är sämre än den finska skapar ju ingen fördel för svensk flagg, påpekar Anders Hermansson.

– Dessutom får man komma ihåg att Finland under pandemin dels gick in från statligt håll för att garantera viss samhällskritisk trafik, dels hade, och har, betydligt mer flexibla och förutsägbara regler för permittering än Sverige. Vi hoppas självfallet att vi slipper en motsvarande situation igen, men det är klart att tydlighet och förutsägbarhet generellt kopplat till regler och dess tillämpning är saker som är viktiga för företag och spelar roll, säger han.