Kategori: Miljö | Ekonomi | Fartygsutrustning

EU godkänner finländskt stöd för scrubberinstallationer

Europeiska Kommissionen har kommit fram till att ändringarna i den finländska miljöstödsförordningen är i linje med EU:s regler för statliga stöd. Deras syfte är framför allt att uppmuntra redarna att investera i ny miljöteknik.

– Den gamla förordningen gäller enbart för nybyggen. Nu kommer den också att omfatta efterinstallationer, förklarar Olof Widén, vd för Rederierna i Finland.

I praktiken innebär det att rederier i Finland kan få upp till 50 procent stöd för scrubberinstallationer i existerande fartyg under förutsättning att de är i funktion vid ingången till 2015. Enligt Widén har lagen ändrats så att den ska omfatta alla investeringar, även ballastvattenbehandling, men i statsbudgeten har det inte beviljats pengar för annat än scrubbers.

– Förordningen träder förhoppningsvis i kraft inkommande vecka. Man får inte göra en beställning förrän lagen träder i kraft, då kan man inte få stöd. Sedan skulle det gälla att hitta en fungerande scrubber också, säger Widén.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.