DNV skippar ballastvatten

DNV lanserar ett nytt konceptfartyg som i en version för VLCC inte behöver något ballastvatten.”En traditionell tanker behöver i olastat tillstånd ballastvatten för att få ner propellrarna i vattnet och tillräckligt djupgående i fören för att undvika bottenslag. Det nya v-formade skrovet och tankarrangemanget eliminerar fullständigt behovet av ballastvatten i VLCC-versionen. Behovet av ballastvatten kommer också att minska i andra typer av råoljetankers som Suezmax, Aframax och mindre fartyg”, uppger DNV i ett pressmeddelande. Företaget tänker sig också att konceptfartyget ska drivas med LNG.– Jag är övertygad om att gas kommer att bli det dominerande bränslet för handelsfartyg, säger Henrik O Madsen, vd på DNV som kallar sitt koncept för Triality och det ska släppa ut 34 procent mindre CO2, 82 procent mindre NOx, 94 procent mindre SOx, 94 procent mindre PM (partiklar), eliminera utsläpp av VOC (organiska föreningar) och ballastvatten samt använda 25 procent mindre energi än ett motsvarande konventionellt fartyg.Kapitalkostnaden sägs öka med 10 procent men livscykelkostnaden ska minska med 25 procent.Trots att Triality ännu bara är ett koncept säger Henrik O Madsen att han är övertygad om att det första verkliga fartyget kommer att lämna varvet 2014.