Chalmers valde Transas

Det blir Transas som får leverera den nya simulatoranläggningen till Institutionen för sjöfart och marin teknik på Chalmers. Simulatorn kommer att bestå av två fartygsbryggor, den ena med en visuell presentation på 270 grader och den andra på 200 grader. De förses med utbytbara konsoler för olika konfigurationer för övningar med olika fartygstyper. Simulatoranläggningen skall i huvudsak användas för externa kurser för aktivt befäl och lotsar samt för avgångsklasserna i sjökaptensprogrammet.