APL valde BCT med framtida logistikcentrum

APL:s nya linjeförbindelse i Nordeuropa, Lower Baltic Express (LBX) kommer att anlöpa Baltic Container Terminal i Gdynia. Linjen som också har anlöp i Hamburg och Klaipeda drivs tillsammans med Teamtrans. APL har över 60 linjeförbindelser varje vecka och nästan 300 anlöp i över 90 hamnar i Asien, Europa, Nord- och Sydamerika samt Mellanöstern. APL är ett dotterbolag till Neptune Orient Lines (NOL).Ett intentionsavtal mellan DCT Logistic, hamnen och staden Gdansk kan komma att leda till investeringar på EUR 250 miljoner i ett logistikcentrum, som hamnen vill placera vid containerterminalen DCT, som började byggas hösten 2005 för EUR 190 miljoner inom Pomorska särskilda ekonomiska zon.DCT Logistic vill arrendera 134 hektar hamnmark samtidigt som bolaget får skattelättnader enligt villkoren för den ekonomiska zonen. Man uppskattar att centrumet kommer att ge 2.500 nya arbetstillfällen. Första fartygsanlöpet vid DCT sker 2007.