Biltransportfartyget Fremantle Highway under bogsering.

Fotograf: Rijkswaterstaat

Kategori: Haveri

Branddrabbade fartyget nu ankrat

Det branddrabbade biltransportfartyget Fremantle Highway bogserades i måndags 66 kilometer bort från platsen i Nordsjön där fartyget var när en brand bröt ut ombord natten mellan den 25 och 26 juli.

Fremantle Highway ligger nu för ankar 16 km norr om Västfrisiska öarna utanför Nederländernas nordvästra kust. Nederländska kustbevakningen rapporterade under tisdagen i sin liveblogg från räddningsoperationen att situationen ombord nu bedöms stabil och att branden har avtagit.

Myndigheter bevakar

Fartyget är kopplat till en bogserbåt som kontrollerar fartygets rörelser. På plats finns fartyg från nederländska vattenvårdsmyndigheten Rijkswaterstaat som håller utkik efter eventuella utsläpp från fartyget. Ett miljöskyddsfartyg ligger i beredskap i närheten och myndigheterna avser att borda biltransportfartyget för inspektion så snart det är möjligt.

Trots brandbekämpning fortsatte fartyget brinna i flera dagar. Brandens intensitet gjorde att myndigheterna väntade med att bogsera bort och säkra haveristen.

En omkom

När branden ombord på Fremantle Highway bröt ut förra tisdagen försökte fartygets besättning på 23 personer bekämpa branden utan att lyckas. De bad om assistans och evakuerade. En besättningsman omkom och flera andra skadades.

K Line som chartrar fartyget uppgav på måndagen att 20 ur besättningen hade skrivits ut från sjukhuset, utom befälhavaren och lotsen som fortfarande vårdades. Enligt K Line har inga utsläpp från fartyget skett.

Brandorsaken okänd

Brandorsaken har enligt nederländska kustbevakningen ännu inte kunnat fastställas. Det förekommer spekulationer kring att branden kan ha startat i någon av de 498 elbilar som K Line uppger fanns bland de totalt 3.784 fordon som Fremantle Highway hade lastat.

Panamaflaggade biltransportfartyget Fremantle Highway byggdes 2013, har en dödvikt på 18.549 ton och ett brutto på 59.525. Fartyget är 199,97 meter långt och 32,26 meter brett. Registrerad ägare är japanska Luster Maritime S.A.