Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Haveri

Olja från haverist nådde land

Kustbevakningen meddelade på söndag kväll att cirka sju kubikmeter olja från det grundstötta biltransportfartyget Makassar Highway hittills har tagits upp från havet av Kustbevakningens fartyg.

Trots ett intensivt oljesaneringsarbete uppges en mindre mängd olja ha nått land vid Flatvarp. Oljeutsläppet skedde i samband med att det grundstötta biltransportfartyget Makassar Highway oplanerat lättade från grundet och de skyddande länsorna gav vika.

På grund en vecka

Fartyget gick på grund nordost om Loftahammar på morgonen den 21 juli på resa till Södertälje.

Kustbevakningen bedriver en miljöräddningsoperation med syfte att förhindra olja att läcka ut i Östersjön.

– Vi gör allt vi kan för att förhindra att ytterligare olja når land. Mängden olja som kommit ut är ännu inte fastställd. Sett till den totala mängden olja som finns ombord på haveristen rör det sig om en mindre mängd, säger räddningsledare Roger Gebauer.

Makassar Highway har dragits längre bort från grundet och läcker inte mer i nuläget. Det kommer nu att undersökas och tömmas på olja av det kontrakterade bärgningsbolaget.

Basplats

Kustbevakningen bygger upp en basplats i Flatvarps hamn för sanering och miljöskyddsmateriel och har därför spärrat av området. Arbetet sker på flera fronter och i samverkan med räddningstjänsten och Sjöräddningssällskapet.

– Vi har ett bra samarbete med samtliga involverade aktörer och vi har alla ett gemensamt mål: att skydda havsmiljön genom att bekämpa oljan som läckt ut och förebygga ytterligare oljeutsläpp, säger Roger Gebauer.

Registrerad i Panama

Makassar Highway har kapacitet för 1.800 bilar och är byggd 2001. Hon opereras av ”K” Line European Sea Highway Services GmbH (KESS) som är ett europeiskt dotterbolag till japanska Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (“K” Line). Fartyget ägs av ett dotterbolag till ”K” Line, Makassar Highway Shipping S.A. och är registrerat i Panama. Enligt ”K” Line har fartyget polsk besättning.