Ventspils Nafta Terminals gick med vinst

Ventspils Naftas dotterbolag Ventspils Nafta Terminals (VNT) omsatte 16 miljoner LVL (22,8 miljoner EUR) och uppnådde en vinst om 0,7 miljoner LVL (1 miljon EUR) under år 2004. VNT lastade ut 8,4 miljoner ton råolja och oljeprodukter under 2004, vilket är 2,3 miljoner ton mindre än året innan. Av godsomsättningen utgjorde 3,8 miljoner ton dieselolja.