Lettiska regeringen försöker sälja Ventspils Nafta

Lettiska regeringen gav, enligt nyhetsbyrån BNS, den 1 mars näringsminister Krisjanis Karins fullmakt att starta förhandlingarna med de övriga aktieägarna i Ventspils Nafta om att sälja en gemensam aktiepost. Staten vill sälja sina 38,62 procent av aktierna eftersom man inte har någon möjlighet att påverka verksamheten efter det att Ventspils Nafta ombildades till ett holdingbolag. All operativ verksamhet är förlagd till Ventspils Naftas dotterbolag och staten har inte heller fått någon utdelning sedan 1999.Näringsministern hoppas att huvudägarna också är intresserade av att sälja aktier till någon strategisk investerare som kan få oljeflödena via pipeline att återvända till Ventspils hamn. Ventspils Nafta ägs av Latvijas Naftas Tranzits, som i sin tur ägs av Ventbunkers, där den största ägaren är nederländska Yelverton Investment, som faktiskt kan kontrollera Ventspils Nafta.