Uppdatering: ECA-regler

Den tillåtna svavelhalten i ECA-området sänks den första juli till en procent och 0,1 procent från 1 januari 2015. Östersjön har tidigare utsetts till ECA (Emission Control Areas). Men Transportstyrelsen meddelar nu att införandet av de nya begränsningarna fördröjs en månad på svenskt sjöterritorium. Detta gäller: ”Fartyg som trafikerar svenskt sjöterritorium och svensk ekonomisk zon inom ECA-området får lov att använda bränsle med en svavelhalt som understiger 1,5 procent fram till den 1 augusti. För utländska fartyg gäller detta givetvis endast om inte flaggstaten har förbjudit användningen för sina fartyg inom hela ECA-området.”Utanför svenskt sjöterritorium gäller regeln om en procent från den första juli, men ”under förutsättning att den stat vars vattenområde fartyget i fråga trafikerar har implementerat bestämmelsen.”