Fotograf: Cia Lindkvist/Mediahavet

Kategori: Folk/företag

Transatlantic delas

Etablering i Köpenhamn och uppköp av Österströms gör att vd lämnar med omedelbar verkan.

Styrelsen för Transatlantic i Skärhamn, som sedan i höstas kontrolleras av norska Christen Sveaas genom hans bolag Kistefos AS, har beslutat att dela upp verksamheten så att offshore och isbrytarverksamheten flyttar till Köpenhamn under namnet Trans Viking och etablerar ett nytt huvudkontor där och ny vd ska rekryteras externt ”innan april månads utgång”.

Strax före påsk hade någon ny vd dock inte rekryterats och Transatlantic vill inte komentera affären innan sin stämma den 4 maj mer än i ett pressmeddelande där bolaget räknar med att den juridiska utredningen av hur delningen av bolaget ska gå till kommer att ta tid, konkurrensmyndigheterna ska också säga sitt, och delningen beräknas därför inte vara juridiskt helt klar förrän nästa år: ”Den organisatoriska delningen av koncernen kommer dock att genomföras så snart det är praktiskt möjligt”. Trans Viking ska vara ett fokuserat offshorerederi och satsa på verksamhet i arktiska vatten och där det råder hårda väderförhållanden. Fartyget Odin Viking och de fyra nybyggen rederiet väntar på kommer att överföras från svenska ägarbolag till Danmark där de kommer in i tonnageskattesystemet. De tre ankarhanterare som redan finns i det norska tonnageskattesystemet kommer att vara kvar där. I Norge hoppas bolaget också på att hitta villigt kapital genom notering på börsen.

Rederiets andra affärsområde, Industrial shipping, som under flera år gått sämre än offshore-delen förändras också genom att Transatlantic köper Österströms International AB för 40 miljoner kronor kontant och upp till ytterligare 40 miljoner kronor under 2014 beroende på lönsamheten.

– Det här segmentet, kalla det short sea, närsjöfart, småbulk eller vad du vill, behöver konsolideras. Det befinner sig där den övriga shippingen befann sig för 20 år sedan, med en massa små aktörer, säger Österströms grundare, nuvarande ägare och vd, Percy Österström som blir vd för det framtida Transatlantics affärsområde industrial shipping så snart köpet är klart.

– Vi räknar med att Konkurrensverket har sagt sitt den 1 juni, säger Percy Österström som också nämner ytterligare en grundläggande orsak till sammangåendet.

– Vi har vuxit kraftigt under ett antal år och sedan gick vi in i krisen 2008 och fick en rätt rejäl käftsmäll. Därefter har vi fått en otrolig konkurrens av fartyg som egentligen inte bär sina kostnader av olika orsaker, till exempel att de har en bank i ryggen. Därför har vi sedan förra sommaren, när vår dåvarande 40-procentiga norska ägare lämnade oss, sökt efter en partner.

Grannlaga uppgift

Nu pågår processen att foga samman de två bolagen, även om Österströms till en början blir ett dotterbolag.

– Vi måste hitta ett sätt att få rätt funktioner på rätt ställe. Det är en grannlaga uppgift, det finns en historik både i Transatlantic och Österströms, säger Percy Österström som nu för första gången sedan han var befälselev 1967 blir anställd av någon annan än sig själv.

Alternativet att Österströms skulle köpt industrial shipping av Transatlantic var aldrig realistiskt.

– Det hade väl varit kul om jag hade haft 500 miljoner på fickan.

Som en konsekvens av förändringarna valde Transatlantics vd Stefan Eliasson att lämna sin post och Rolf Skaarberg, vd i Kistefos helägda dotterbolag Viking Supply AS, träder in som Transatlantics femte vd sedan 2007 efter Håkan Larsson, Carl-Johan Hagman, Anders Källström och
Stefan Eliasson.