Torm går betydligt sämre än väntat

Dampskibsselskapet Torm har justerat sin vinstprognos dramatiskt för helåret 2009. Av ett meddelande till Köpenhamnsbörsen framgår att man räknar med ett nollresultat, att jämföra med prognosen för bara några månader sedan som visade vinst på USD 100–140 miljoner. Tormledningen hänvisar till de dåliga tiderna på produkttankmarknaden och meddelar vidare att man inte kan räkna med extra intäkter genom fartygsförsäljningar eftersom andrahandsmarknaden för tankfartyg har kollapsat fullständigt.Torm opererar ett hundratal produkttankfartyg i ett flertal pooler och har dessutom en flotta bestående av 17 torrbulkfartyg i Panamax-segmentet.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.