Fotograf: Torm

Kategori: Ekonomi | Tank

Bättre än väntat för Torm

Danska Torm kan efter ett krisartat 2012 visa upp ett positivt rörelseresultat för första kvartalet i år med de högsta fraktraterna inom produkttanksegmentet sedan starten av finanskrisen. Skuldbördan är dock fortfarande tung och resultatet före skatt blev negativt.

Rörelseresultatet slutade på USD 35,8 miljoner kronor för kvartalet, det första positiva kvartalsresultatet sedan Q2 2011. Resultatet före skatt blev dock en förlust på USD 15,9 miljoner av en omsättning på  278,2 miljoner dollar. Motsvarande siffror för första kvartalet 2012 var en förlust på USD 78,5 miljoner när omsättningen uppgick till USD 310,6 miljoner.

Kassaflödet har förbättrats avsevärt men är fortfarande negativt med USD 11,7 miljoner för kvartalet. Egenkapitalet har närmast halverats till USD 255 miljoner. Den räntebärande skulden ökade något och uppgår nu till USD 1.871 miljoner.

För helåret räknar Torm med en förlust på USD 100 till 130 miljoner, något bättre än den tidigare prognosen på USD 100 till 150 miljoner.

Torm har genomgått en omfattande rekonstruktion och har bland annat minskat sina administrativa kostnader med 14 procent. Det 124 år gamla danska rederiet ägs i dag till 90 procent av banker och fordringsägare.