Tankerleverans från Krasnoye Sormovo

Den 25 maj levererade Krasnoye Sormovo shipyard i Nizhni Novgorod den åttonde produkttankern, ”Uglich”, i en serie om elva tankfartyg till KSS Shipping. Det 141 meter långa och 16,6 meter breda fartyget om 5.100 ton dw kan ta fem olika oljeprodukter samtidigt, till exempel rå-, diesel- och tjockolja. Tankerserien har projekterats för de ryska inre vattenvägarna. Krasnoye Sormovo ingår i den ryska varvskoncernen MNP.