Fotograf: Wikimedia / Tvabutzku1234

Kategori: Miljö | Politik

Nollutsläpp från sjöfart från 2050

Elva länder, bland dem Sverige, vill att IMO sätter en konkret nivå på takten för minskning av sjöfartens utsläpp.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]av sjöfartens utsläpp.

Om temperaturmålen i Parisöverenskommelsen ska nås behöver utsläppen av växthusgaser från fartyg börja minska så snart som möjligt och nå noll vid andra halvan av århundradet. Detta enligt en skrivelse till IMO, som just nu sammanträder i London för att diskutera hur den globala sjöfarten ska minska sina utsläpp.

IMO-strategi antas till våren

Just nu, mellan den 26 och 30 juni sammanträder i London IMO:s arbetsgrupp för minskning av utsläpp av växthusgaser från fartyg, (gruppens namn är Intersessional Working Group on Reduction of GHG Emissions from Ships). Direkt därpå, 3–7 juli, fortsätter sammanträdet med IMO:s Marine Environment Protection Committees, MEPC:s, 71:a session. 

På MEPC:s förra möte i höstas godkändes en färdplan för minskning av utsläpp av växthusgaser från sjöfart. På det pågående mötet fortsätter arbetet och på nästa möte, session 72, som äger rum till våren, ska en strategi för IMO antas.

Mätbar minskningstakt

I den aktuella skrivelsen till IMO betonas framför allt behovet av en mätbar takt för minskningen av utsläpp:

”Utan en klart definierad global ambitionsnivå är det inte möjligt att bedöma om utvecklingen av växthusgasutsläpp är i linje med IMO-strategin. Dessutom kan ambitionsnivån utgöra bas för urvalet av åtgärder på kort, mellan och lång sikt.”

De undertecknande parterna anser att den globala sjöfarten ska bidra till global utsläppsminskning i linje med temperaturmålen i Parisöverenskommelsen.

Bråttom

Enligt klimatavtalet från Paris, som nu har ratificerats av 150 länder, ska den globala temperaturökningen begränsas till väl under 2°C eller högst 1,5°C jämfört med förindustriell tid. Om klimatavtalets mål ska nås blir det bråttom för den globala sjöfarten – minskningen av utsläpp måste påbörjas så snart som möjligt och hållas på noll under andra halvan av innevarande århundrade, enligt parterna bakom skrivelsen till IMO.

Undertecknarna

Skrivelsen undertecknas av tretton parter, bland dem elva nationer: Antigua och Barbuda, Belgien, Danmark, Frankrike, Kiribati, Marshallöarna, Salomonöarna, Sverige, Tonga, Tuvalu och Tyskland. Utöver nationerna undertecknar också den internationella hamnorganisationen, IAPH, och den internationella organisationen för lasthanterare, ICHCA. Bland nationerna som undertecknar finns flera önationer som kommer att drabbas hårt av den globala uppvärmningen.

Ladda ned hela skrivelsen här.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]