Ett nytt projekt från Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI ska utveckla en ny metod för att göra samhällsekonomiska analyser inom sjöfartsområdet.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Forskning

Styrmedel för sjöfarten granskas i nytt projekt

Ett nytt VTI-projekt ska utveckla samhällsekonomiska analyser för sjöfart, vilket idag är sämre än för väg och järnväg. Målet är att olika trafikslag ska kunna granskas och jämföras på ett rättvist sätt.
Projektet kallat SEAS, Samhällsekonomiska analyser för sjötransporter, drar igång nu vid årsskiftet och drivs av VTI i samarbete med SMHI, Chalmers och World Maritime University i Malmö. Det drygt treåriga projektet finansieras av Trafikverkets Sjöfartsportfölj med totalt 8,6 miljoner kronor.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]ojektet kallat SEAS, Samhällsekonomiska analyser för sjötransporter, drar igång nu vid årsskiftet och drivs av VTI i samarbete med SMHI, Chalmers och World Maritime University i Malmö. Det drygt treåriga projektet finansieras av Trafikverkets Sjöfartsportfölj med totalt 8,6 miljoner kronor.

– Det är ingen hemlighet att Trafikverket mest jobbar med väg och järnväg, så därför är det extra roligt att vi fått SEAS beviljat, säger projektledaren Inge Vierth på VTI i pressmeddelandet.

Enligt VTI är syftet att förbättra möjligheterna att utvärdera och analysera olika styrmedel och infrastrukturåtgärder när det gäller sjötransporter. Idag är det svårt att göra bedömningar kring vilka säkerhetsmässiga nyttor som exempelvis planerade åtgärder i en farled medför eftersom det sker såpass få olyckor inom sjöfarten jämfört med exempelvis vägtrafik.

– Det är viktigt att ha kalkyl- och analysmetoder för alla trafikslag så att de kan jämföras på ett bra sätt. Det är också viktigt att ha väl utarbetade underlag till de internationella förhandlingar som är så viktiga för sjöfarten, säger Inge Vierth i pressmeddelandet.

Under projektet kommer forskarna att utnyttja AIS-data för att beskriva hur olika fartygsrörelser påverkar miljö och säkerhet. Metoden gör det möjligt att arbeta på ett nytt sätt med utvärderingar av olika scenarier för att se olika samhällsekonomiska effekter.

– All data knyts ihop i en gemensam databas som kommer att byggas på vartefter. Systemet är state of the art internationellt men har inte använts på det här sättet i Sverige tidigare, säger Inge Vierth i pressmeddelandet.

Initiativet till SEAS-projektet togs från början av generaldirektörerna för VTI och Sjöfartsverket inom ramen för myndigheternas samarbetsavtal.

– Hos oss är det efterlängtat att mer precist kunna kvantifiera de nyttor vi skapar, inte minst när det gäller att värdera och jämföra alla de projekt Sjöfartsverket genomför eller planerar att genomföra. Vi uppskattar verkligen att projektet nu går framåt och ser fram emot resultatet, säger Joel Smith, tf. generaldirektör på Sjöfartsverket i pressmeddelandet

– Det är mycket glädjande att det nu äntligen kommer i gång rejäla forskningssatsningar för att utveckla samhällsekonomiska analyser för sjöfartsområdet. Det är ett behov som vi har diskuterat under lång tid och som har varit prioriterat bland de forskningsområden som vi gemensamt har tagit fram, säger Tomas Svensson, generaldirektör på VTI.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]