Solstad chartrar ut för NOK 88 miljoner

Solstad Offshore har chartrat ut supplyfartyget ”Normand Vester” till CNR International på två år från månadsskiftet maj/juni för minst NOK 88 miljoner. En option finns på ytterligare ett år.