StatoilHydro chartrar fartyg för NOK 3 miljarder

StatoilHydro har skrivit kontrakt om att chartra fyra fartyg som ska operera på den norska kontinentalsockeln. Sammanlagda kontraktsvärdet, inkluderat optioner, är nästan NOK 3 miljarder. Två av fartygen kommer att levereras av Remøy Shipping och de andra två av DOF Management ASA och Farstad Shipping ASA. Ett fartyg kommer att köras på LNG, vilket reducerar CO2-utsläppen med 20 procent. De övriga fartygen har dieselelektrisk framdrift och katalysator, vilket reducerar NOx-utsläppen med 90 procent. Fartygen ska levereras åren 2008-2011. Fartygen från Remøy är kontrakterade för åtta år, med option på ytterligare fyra år. De andra två fartygen är kontrakterade för fem år, med motsvarande optionslängd.