Shell gör stort gasfynd

Shell har gjort det största gasfyndet under de senaste fem åren på den norska kontinentalsockeln. Fyndet gjordes på President-blocket och man uppskattar den möjliga produktionen till 1,4 miljoner kubikmeter per dag. Den totala volymen uppskattas till 60 miljoner kubikmeter, vilket är lika stort som Kristin-fältet, enligt information från norska Oljedirektoratet. Shell kommer dock att göra fler borrningar innan man fastställer storleken på fyndet.