SFI säljer tankfartyg och kancellerar charteravtal med Frontline

Ship Finance International, SFI, säljer två äldre suezmaxfartyg på 150.000 ton dödvikt, Front Mable och Front Birch, båda byggda 1991 med dubbla sidor och enkelbotten, för USD 40 miljoner netto per fartyg till okänd köpare. Samtidigt kommer man att kompensera Frontline med USD 32,8 miljoner för tidigt avslut av charteravtalen. Efter denna försäljning, och förutom ett fartyg som tidigare sålts på hyr/köpvillkor, kommer det bara att finnas sju råoljetankfartyg utan dubbelskrov kvar i SFI:s flotta. 2006 hade man 18 sådana fartyg. Fronline har säkrat lönsamma subcharters för de kvarvarande icke-dubbelskrovsfartygen.