Erik Lewenhaupt, vd för Concordia Maritime

Fotograf: Albin Dahlin

Kategori: Ett samtal med | Fartygsaffärer | Intervju

”Satsat på att skapa största möjliga värde”

Försäljningar av fartyg blev en räddning för rederiet Concordia Maritime när marknaden för tanksjöfart kraftigt förändrades. Det säger vd Erik Lewenhaupt i en intervju med Sjöfartstidningen om bolagets strategi de senaste åren.
Det har varit en extremt händelserik tid sedan Erik Lewenhaupt tillträdde rollen som vd för det börsnoterade tankrederiet Concordia Maritime i januari 2022. När Sjöfartstidningen träffade honom för en intervju pågick en process då investeringsbolaget Stena Sessan lagt ett bud på de resterande aktierna i Concordia Maritime (man äger sedan tidigare 52 procent). I sambande med detta inleddes också en process för att avnotera Concordia Maritime från börsen. På grund de senadte händelserna kan Erik Lewenhaupt ännu inte säga så mycket om bolagets framtida inriktning. Han pratar däremot gärna om det som händer inom den globala sjöfarten just nu och hur det påverkat Concordia och andra svenska tankrederier. 

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]ocess för att avnotera Concordia Maritime från börsen. På grund de senadte händelserna kan Erik Lewenhaupt ännu inte säga så mycket om bolagets framtida inriktning. Han pratar däremot gärna om det som händer inom den globala sjöfarten just nu och hur det påverkat Concordia och andra svenska tankrederier. 

– Något av det viktigaste jag tar med mig från det gångna året är hur krig i såväl Ukraina som Israel och Gaza har ökat den geopolitiska risken. Gemensamt är att det är ett oerhört mänskligt lidande – och att det kan skapa motsättningar även mellan andra länder som lierar sig med endera sidan. Tittar vi på sjöfarten så har det varit ett år där många segment har haft en bra intjäning, säger Erik Lewenhaupt.

Bara någon månad in på nya jobbet uppstod en helt ny situation på den globala marknaden till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Kriget har haft en stor effekt på ändrade handelsmönster till följd av sanktioner och har förändrat hur olja, raffinerade produkter och LNG fraktas. För tankmarknaden där Concordia Maritime verkar har den nya situationen skapat en kraftig uppgång i tonmil och lönsamhet.

– Ja, det var ju väldigt tydligt i och med att kriget började och marknaden gick kraftigt framåt i april 2022, och har sedan varit på en bestående högre nivå. Det har varit en markant skillnad från 2021 till exempel som ju var ett riktigt dåligt år.

Efter att många fartyg sålts av är Stena Polaris är det enda kvarvarande fartyget i flottan. Hon är utkontrakterad på bareboat-kontrakt till amerikanska Crowley Marine. Foto: Concordia Maritime.

Erik Lewenhaupt påpekar att sjöfarten alltid påverkas snabbt av plötsliga händelser i omvärlden. Han har internationell erfarenhet efter att ha levt och arbetat i Singapore där han var landchef för Stena Bulk under flera år. Det var alltså inom tanksegmentet han började, men har efter det haft flera olika roller inom Stena-koncernen, och var bland annat med och startade Stena Lines hållbarhetsfunktion. Utvecklingen när det gäller sjöfartens omställning är också en fråga han lyfter som en av de viktigaste just nu.

– IMO tog ju äntligen ett beslut om en net zero-mål för sjöfarten. Även om det var lite luddigt i kanten så finns det ändå där och är en stor skillnad mot vad man hade tidigare. Det är också glädjande att se att ungefär hälften av de nybeställningarna som läggs nu är dual-fuel och kan gå på alternativa bränslen.

En annan högaktuell fråga handlar om att sjöfarten från 2024 ingår i EU:s system för utsläppshandel, och att utsläppen av koldioxid behöver betalas med utsläppsrätter.

– Det blir intressant att se hur det påverkar men jag tror faktiskt det blir ganska odramatiskt. Till att börja med tror jag fokus kommer vara på ökad effektivitet på existerande fartyg. Det är en jätteutmaning att få fram grönt bränsle till sjöfarten. Även om fartyg har en möjlighet att gå på ett annat bränsle så är det ju inte säkert att det finns bränslen. Kunderna måste också vilja betala för användandet av andra bränslen.

Trots att många tankrederier kunnat kapitalisera på en stark marknad med höga rater har Conocordia Maritimes strategi under Erik Lewenhaupts ledning inriktats på att sälja av stora delar av flottan. Under 2022 och 2023 sålde man totalt nio fartyg. Förklaringen ligger i att rederiets fartyg haft långa charterkontrakt som ingicks innan marknaden började blomstra. Erik Lewenhaupt säger att strategin varit att skapa bästa möjliga värde för bolaget och aktieägarna.

– Många rederier har haft sina fartyg på spotmarknaden med goda förtjänster. Vi upplevde en mycket svår situation 2021 och som ett resultat av detta var de flesta fartyg sedan dess utfraktade på långa kontrakt, medelåldern var dessutom förhållandevis hög. Därför var det lönsammast för oss att sälja fartyg, vilket vi hade rätt till enligt våra charteravtal. Idag är bolaget skuldfritt, så det här har varit en räddning för oss.

I dagsläget har Concordia Maritime endast fartyget Stena Polaris kvar i flottan. Hon är utkontrakterad på bareboat-kontrakt till amerikanska Crowley Marine som i sin tur hyr ut henne till amerikanska marinen.

[/flowy_subscriber_only]
Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]