Rysk kapten arresterad efter grundstötning

På lördagen arresterade Rønnepolisen den ryske befälhavaren på ryskflaggade MCL Trader efter att fartyget gått på grund under de tidiga morgontimmarna några mil norr om Rønne, på Antoinettestranden. Fartyget var på ballastresa mellan Halmstad och St. Petersburg. Befälhavaren genomgick alkoholtest som visade på 2,8 promille alkohol i blodet vid tiden för olyckan. Detta är första gången som polisen på Bornholm sätter en kapten i förvar, medan man väntar på provsvar från laboratoriet. Om laboratoriet bekräftar att kaptenen var berusad kan han dömas till 30 dagars fängelse. Den tekniske chefen påträffades också berusad, men släpptes utan att arresteras. Grundstötningen av MCL Trader är den tredje inom tolv månader på Bornholms västkust. Fartyget tog sig loss från sandbanken för egen maskin sent i söndagskväll men assisterades till Rønne för undersökning innan resan kunde fortsätta.