Rysk kapten gripen för roderfylla

Kaptenen på det ryska fartyget Amethyst greps natten till onsdagen den 30 januari av Köpenhamnspolisen på redden utanför Köpenhamn. Mannen är nu misstänkt för fylleri under segling genom Öresund från S:t Petersburg till Ghent i Belgien. Søværnets operativa kommando fick misstankar om fylleri efter att ha varit i radiokontakt med kaptenen under resan och skickade då en inspektionsgrupp till fartyget. Den 59-årige kaptenen fick göra ett utandningsprov som resulterade i att han greps och fick lämna blodprov. Resultatet av detta prov pågår, men det finns indikationer på att han kan få en så kallad omedelbar dom som kan leda till fängelse eller böter. Tills dess hålls fartyget kvar på Köpenhamns redd.

Amethyst är på 5.026 dwt och är byggt 2011 i Qingdao i Kina. Det ägs av JS North-Western Shipping Company i St Petersburg. Detta är den andra ryska kaptenen som har gripits på senare tid för fylleri under segling i danskt farvatten. Senast var det kaptenen på kylbåten Sunny Maria, som greps med en promille på 2.0.