Nytt bolag skall göra Murmansk till logistikcentra

Den ryske presidenten har nu godkänt förslaget om skapandet av aktiebolaget ”Murmansk Transport-knutpunkt” med ett aktiekapital på nästan EUR 7 miljoner. Aktier har fördelats mellan Murmansk Commercial Seaport (40 procent), det statliga oljebolaget Rosneft (15 procent), Russian Railways (25 procent), Murmanskregionen (5 procent) och det statliga hamnbolaget Rosmorport (15 procent). Aktierna skall tecknas inom tre månader. I det nya bolagets styrelse ingår Rysslands transportminister Igor Levitin, de verkställande direktörerna i Rosmorport, Sovcomflot, October Railways och Murmansk Commercial Seaport, tre representanter för Seaport samt vice vd:arna i Rosneft och Russian Railways. I styrelsen ingår också Murmanskregionens guvernör Yuriy Evdokimov, som tog fram förslaget om det nya bolaget. Huvudkontoret läggs i Murmansk och ett representationskontor öppnas i Moskva.Bolagets uppgift blir att utarbeta och realisera en utvecklingsstrategi för Murmansk som transportknutpunkt och därefter initiera och driva nödvändiga byggprojekt.