”Estonias” sjunkförlopp skall studeras på nytt

Regeringen har beslutat skjuta till åtta miljoner kronor till Verket för innovationssystem, Vinnova, för ett forskningsprojekt om ”Estonias” sjunkförlopp. Även internationella forskningsinstitut kan komma ifråga för studien. Syftet med studien är att ta fram kunskap för att förbättra sjösäkerheten. En förstudie genomförd 2003 analyserade översiktligt möjliga vägar för vatteninträngning och konsekvenserna för sjunkförloppet. För vissa utrymmen kunde utredarna dock inte i detalj redovisa hur vatteninträngningen gått till.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.