Ny europeisk jätteisbrytare planeras

I torsdags presenterades specifikationerna för Aurora Borealis, som om den byggs kommer att bli världens största isbrytare med ett deplacement på 65.000 ton (idag räknas de ryska atomisbrytarna, på 25.000 ton, som världens största), skriver tidningen Ny Teknik. Aurora Borealis är ett samarbetsprojekt mellan tio europeiska länder och ska om man hittar finansiering börja byggas på Wärtsilävarvet år 2012. Isbrytaren, som ska kunna användas för vetenskapliga uppdrag i polarområdena, beräknas kosta omkring SEK 6,5 miljarder. Den ska utrustas med två så kallade moon pools, håligheter i skrovet som gör att man kommer åt vattnet inifrån fartyget. Sverige ingår inte bland de tio länderna som deltar i projektet.