Norsk fond köper fartyg för miljarder

Den nya norska fartygsinvesteringsfonden Global Skipsholding II har köpt sex tankfartyg på runt 100.000 ton dödvikt vardera för runt NOK 1,7 miljard. Den nya fonden är den andra fartygsfonden som har etablerats av Acta Kapitalforvaltning. Till Bergens Tidene säger Actas chef i Bergen att man förhandlar om fler fartygsköp.Fartygen chartras tillbaka på 10 år till säljaren på bareboat-villkor. Detta blir ett allt vanligare sätt att frigöra kapital för expansion nu i tider då det blir allt svårare och dyrare att låna pengar från bankerna.Acta investerar totalt cirka NOK 90 miljarder kunder i Norge och Sverige.