Minister gudmor för Meriauras nybygge

Meriauras miljöanpassade specialfartyg döptes till Meri av Finlands trafikminister Merja Kyllönen vid en ceremoni den 5 juni 2012. Fartyget levereras inom kort av STX Finlands Åbovarv. Det mångsidiga fartyget kan användas för exempelvis montering av vindkraftverk ute till havs, men också för transporter av projekt- och bulklaster. Vidare har Meri utrustning för oljesanering. Det diesel-elektriska maskineriet är planerat för att kunna använda bioolja som bränsle.