Mer rysk olja på Finska viken

Under 2007 hanterade Primorsk Hamn 74,2 miljoner ton råolja, vilket är 12,3 procent mer än under 2006. Hamnen har använt nästan hela Baltic Pipeline Systems (BTS) projekterade kapacitet på 75 miljoner ton. Big Port of St. Petersburg hanterade också 14,7 miljoner ton oljeprodukter och Lukoil lastade i Vysotsk ungefär 12 miljoner ton oljeprodukter. Totalt exporterades från östra delen av Finska viken 100 miljoner ton råolja och oljeprodukter.Transneft projekterar nästa etapp av BTS från Unecha till Primorsk med en kapacitet 50 miljoner ton årligen och Lukoil vill öka sin terminalskapacitet i Vysotsk från nuvarande 12 miljoner ton oljeprodukter till 16 miljoner ton årligen.