Klart med börsnotering av Bergesens gasverksamhet

Bergesen’s LNG- och LPG-verksamheter kommer att börsnoteras inom 12 månader och mellan 40 och 50 procent av aktierna släpps på börsen. Enligt World-Wide Shippings koncernchef Andreas Sohmen-Pao, har gasaktiviteterna, som leds från Oslo, nu nått en sådan omfattning att det krävs en bredare kapitalbas. Jan Håkon Petersen, i dag chef för Bergesen, blir chef för det nya bolaget. Bergesen är världens största gastankrederi med en flotta på 80 egna och inchartrade gastankers mellan 8.000 och 86.000 kubikmeter.