Bergesen och Bluewater godkända för börsnotering

Gastankrederiet Bergesen Worldwide Gas och marin- och transportförsäkringsbolaget Bluewater Insurance har godkänts av Oslo Börs för börsnotering den 31 oktober. Största aktieägare i Bergesen Worldwide Gas är Sohmen-familjen som reducerar sitt aktieinnehav till cirka 55 procent vid noteringen. Största aktieägare i Bluewater är Aon Holding BV, Morgen Sig Bergesen, Sundail 2000 och Torstein Tvenge.