Kinesisk containerrutt genom Arktis

Kina vill gärna starta containertransporter i norra Arktis och använda Island som nav. Enligt Robert Wade, professor i politik och ekonomi vid London School of Economics, borde sådana transporter vara möjliga en stor del av året, med start så tidigt som 2015. I en artikel i Financial Times säger han att öppnandet av en sådan rutt genom Arktis är attraktivt av skäl som omfattar både avstånd och säkerhet. Shanghai till Rotterdam via Nordostpassagen, sjövägen norr om Ryssland, är nästan 1.000 nautiska mil kortare än via Suezkanalen. Suez- och Panamakanalerna opererar redan på maxkapacitet, och trots att kanalerna ska få ökad kapacitet kommer detta ätas upp av den ekonomiska utvecklingen i södra och sydöstra Asien. Ytterligare skeppningar behöver i sådant fall gå runt Godahoppsudden eller ta den mycket kortare vägen genom Arktis.