TTS skriver kinesisk order

TTS Ships Equipment i Bergen har skrivit ett kontrakt med Tsuji Heavy Industries, Kina, värt SEK 105 miljoner, för leveranser av lastsystem, akterramp, hissar och kranar för två fartyg. Leveranserna kommer att ske 2012 och 2013. I avtalet ingår motsvarande leveranser för två ytterligare fartyg.