Japan inför tonnageskatt

Japan kommer att införa tonnageskatt över fem år med start i april, meddelar infrastrukturministeriet. Tio oceangående rederier omfattas och syftet med tonnageskatten är att öka både antalet fartyg registrerade i Japan samt andelen japanska sjömän på fartygen, skriver the Journal of Commerce. Hela 97 procent av sjömännen på de oceangående fartygen består idag av billigare icke-japansk arbetskraft. Av de omkring 2.000 fartyg som opereras av japanska oceangående rederier så är färre än 100 fartyg registrerade i Japan.