Björn Rosengren: Inför tonnageskatt nu

”Regeringens nonchalans eller ännu värre ointresse av sjöfartsnäringen, innebär nu att tusentals anställda i det maritima klustret riskerar att förlora sina jobb under de närmaste åren.” Det skriver den förre näringsministern Björn Rosengren i en debattartikel i Göteborgs-Posten. Han kräver att regeringen tar tag i frågan om tonnageskatt och påpekar att minst nio av de nuvarande statsråden skrivit under riksdagsmotioner om införande av tonnageskatt. Enligt Rosengren håller situationen på att bli akut för ett antal rederier som måste fatta beslut om flaggning av fartyg. Han skriver också att ”Sverige som nation riskerar att förlora en ledande ställning i arbetet för säkra och miljövänliga transporter. En i sanning omvänd jobbpolitik som aktivt verkar för att öka arbetslösheten och driva väl fungerande företag ut ur landet, en obegriplig näringspolitik, och en avsaknad av miljöpolitik”.