ITP-sjöförhandlingar rullar igen

Under våren har förhandlingarna mellan befälsorganisationerna och arbetsgivarna angående ett nytt ITP-sjöavtal återupptagits. Nästa förhandlingstillfälle äger rum den 2 september. Under sommaren är det parternas ambition att ”utväxla förslag till avtalstexter; allt med syftet att skapa så goda förutsättningar som möjligt inför förhandlingen”, skriver SARF i ett pressmeddelande.I mars avbröts samtalen om ett nytt ITP-sjöavtal sedan Sjöfartens Arbetsgivareförbund, SARF, svarat ja, medan Sjöbefälsförbundet och Sveriges Fartygsbefälsförening svarat nej på medlarnas slutgiltiga hemställan.