Helcom upptäckte olagliga oljeutsläpp

Vid Helcoms internationella CEPCO North 2008-flygövervakning som genomfördes 16–17 september upptäcktes sju olagliga utsläpp av olja i de nordöstra delarna av Östersjön. Den totala mängden olja är 10,1 kubikmeter. På grund av tung fartygstrafik i området har inget misstänkt fartyg kunnat identifieras.– Det övergripande målet för CEPCO North 2008-flygningarna är uppnått, och resultatet för operationen, liksom vid de senaste nationella flygövervakningarna, visar att mängden olja som påträffas av patrullflyg har minskat de senaste åren, säger Monika Stankiewicz, vid Helcom, i en kommentar.Helcom tror att flygningarna har en avskräckande effekt på de som sysslar med olagliga utsläpp.