HELCOM efterlyser förbättrat samarbete

Danska statsrevisionen har offentliggjort HELCOM:s rapport över oljeutsläpp från fartyg (Pollution from ships in the Baltic sea). Österjöländerna har i samarbete kartlagt sina respektive myndigheters förmåga att uppfylla Helsingforskonventionen. Detta har samordnats av den danska statsrevisionen.Enligt rapporten finns det ett behov av ett fungerande samarbete med anledning av de ökande oljetransporterna på Östersjön. Trots att många länder har bra utrustning är det oklart hur allt fungerar i praktiken.De baltiska staterna och Polen bör utarbeta ett bättre system med hamnavgifter enligt EU-direktiv så att alla fartyg kan lämna sitt avfall i hamn i stället för att dumpa det i havet.Östersjöländerna har två timmars beredskap att inleda oljesanering. Estland är det enda land som inte kontinuerligt övervakar sitt havsområde med fartyg.