Havila Shipping beställer IRM-fartyg från Havyard

Havila Shipping, som precis offentliggjort lägre resultat före skatt för 2007 på NOK 340 miljoner jämfört med NOK 347,6 miljoner 2006, har beställt ett undersöknings- reparations och underhållsfartyg (IRM) för NOK 700 miljoner vid Havyard Leirvik för leverans sommaren 2010. Havila har redan åtta fartyg i beställning vid varvet. Det lägre resultatet kan delvis förklaras av att antalet fartyg har minskat från 18 till tio, men ytterligare tolv fartyg ligger i beställning för leverans 2010. Totala rörelseintäkter var NOK 675,3 miljoner under 2007, jämfört med NOK 720,6 miljoner 2006.