Greenpeace var ute i ogjort väder

Finska Greenpeaces misstankar om att den Liberia-flaggade enkelskrovstankern ”Lielupe” skulle lasta tunga oljeprodukter i Paldiski visade sig vara felaktiga. Den estniska miljöinspektionen kontrollerade ”Lielupe” och konstaterade att lasten bestod av bensin, vilket får transporteras med enkelskrovstankfartyg. Tankern lastade 12.000 ton bensin i Muuga och 18.000 bensin i Paldiski Lõunasadam för Rotterdam. ”Lielupe” om 39.870 dwt är byggd 1979 och ägs av Latvian Shipping Company