Väder, finansoro och höga kostnader pressar Broström

Den ovanligt milda vintern, höga bunkerkostnader och en billig dollar är några orsaker bakom ett försämrat kvartalsresultat för Broström. Dessutom har den finansiella oron lett till ett ”vänta-och-se”-beteende hos aktörerna på oljehandelsmarknaden. Vinsten blev 6 miljoner kronor, jämfört med 151 miljoner kronor för första kvartalet förra året. Omsättningen sjönk med 54 miljoner kronor till 872 miljoner kronor.