Gard kommer inte att bärga Bourbon Dolphin

P&I-klubben Gard har beslutat att inte bärga ankarhanteringsfartyget Bourbon Dolphin som sjönk på 1.000 meters djup nordväst om Shetland förra månaden. Den norska regeringen har utsett en ny statlig haverikommission, ledd av en domare, som ska undersöka orsaken till olyckan. I kommissionens uppdrag ingår att undersöka koordineringen mellan fartyget och riggen Transocean Rather, samt fartygets konstruktion och certifikat. På Gards begäran har London Offshore Consultants (LOC) gjort följande uttalande om bärgningen:Bourbon Dolphin ligger för närvarande på ett extremt djup och har sjunkit på en plats som är utsatt för svåra förhållanden med avseende på vind, vågor och strömmar. Det största djup från vilket något fartyg hittills bärgats är 600 meter och det fartyget var betydligt mindre och lättare än Bourbon Dolphin. Skrovet kan ha blivit skadat när det sjönk och slog i botten och det kan också ha blivit delvis begravt på havsbotten. Det enorma vattentrycket på det här djupet, såväl som olika strömförhållanden på olika vattendjup, utgör ytterligare svårigheter.